• 0212 643 19 07
    • Merter/İSTANBUL

Taban Astarı Bel Çeliği

Taban astarı tek parça olabildiği gibi arka tarafı desteklenmiş olarak da üretilir. Kamara ve topuk alt bölgesi fiber (plastik enjeksiyonla sertleştirilmiş) ve kamara bölgesine çelik konmuştur. Ayrıca Goodyear sistemiyle üretilen ayakkabıların yapılabilmesi için özel olarak yapılmış taban astarı kullanılır. Fotoğrafta çeşitli taban astarları görülmektedir.

 

Taban astarı; mostranın altında kalan, montaj aşamasında kalıp alt yüzüne tutturulan, üzerine ayakkabı sayasının monte edildiği parçadır.

 

Taban astarı montajı esnasında sayanın kalıba tutturulmasında en önemli elemandır. Montaj şekline göre saya taban astarına yapışacak veya dikilecektir. Taban astarı montajı sırasında ve daha sonra giyilirken bozulmamalıdır. Taban astarı doğru ölçü ve şekilde olmalıdır. Malzemesi kalitesiz ve şekli kalıba uygun olmayan taban astarı montajı sırasında bozulmalara sebep olabilir. Bu şekilde üretilen ayakkabılar kullanılırken ayak rahatsızlıklarına sebep olur.

 

Taban astarları kamara demirinin (bel çeliği) bulunup bulunmamasına göre ikiye ayrılır. Bel çeliği bulunan taban astarları özellikle yüksek ökçeli ayakkabılarda, tabana gelen yükü karşılamak, dolayısı ile taban astarının bozulmasını önlemek için kullanılır.

 

Taban astarını kuvvetlendirmek için kullanılan bel çeliği, sertleştirilmiş çelik malzemenin preslerde kalıbın kamara kısmına uygun şekil verilmesi ile elde edilir. Bel çeliği kullanılması ökçe yüksekliği 4 cm’den fazla olan ayakkabılarda gerekir. Burada belirtilen işlemlerin tamamı taban astarı imalatçıları tarafından uygulanır.

 

Bel çelikleri; çok çeşitli uzunluk, genişlik ve kalınlıkta olabilir. Bu ölçülerden bazıları şu şekildedir:

 

Kullanıldığı Ayakkabı

Genişlik

Kalınlık

Çocuk ayakkabıları

8 mm

1–1,8 mm

Bayan Ayakkabıları

9,5 mm

1–1,8 mm

Ökçe yüksekliği 75 mm'den fazla bayan ayakkabıları

12,5 mm

2,3 mm

Erkek ayakkabıları

12,5 mm

1–1,8 mm